मोठे उद्योजक शक्यतो गरिबीतूनच आलेले का असतात ? कधी विचार केलाय ?

मोठ्या उद्योजकांमध्ये अतिशय गरिबीतून आलेल्या उद्योजकांची संख्या सर्वात जास्त असते, असे का ? कधी विचार…
error: Content is protected !!