मेंदूला विचार करायला भाग पाडा

आपल्याला लहानपणापासून घोकणपट्टीची, सांगकाम्यासारखे वागायची सवय लागलेली आहे. लहानपणी आपल्याला प्रश्न विचारण्याची परवानगी नसते. समोर…
error: Content is protected !!