व्यवसायातील घोडचूका (भाग २)… एक खड्डा बुजवण्यासाठी दुसरा खड्डा खोदणे…

एक खड्डा बुजवण्यासाठी दुसरा खड्डा खोदणे… बऱ्याचदा असं होतं कि तुम्ही एखाद्या व्यवसायात पैसे गुंतवता,…
व्यवसायातील घोडचूका (भाग १) – मोठेपण दाखवण्याचा हव्यास…

मोठेपण दाखवण्याचा हव्यास… व्यवसायात नवीन नवीन असताना प्रत्येकाच्या डोक्यात एक खुळ असतं…. एकाच नावाने जास्तीत…
error: Content is protected !!