मोठे उद्योजक शक्यतो गरिबीतूनच आलेले का असतात ? कधी विचार केलाय ?

मोठ्या उद्योजकांमध्ये अतिशय गरिबीतून आलेल्या उद्योजकांची संख्या सर्वात जास्त असते, असे का ? कधी विचार…
मेंदूला विचार करायला भाग पाडा

आपल्याला लहानपणापासून घोकणपट्टीची, सांगकाम्यासारखे वागायची सवय लागलेली आहे. लहानपणी आपल्याला प्रश्न विचारण्याची परवानगी नसते. समोर…
error: Content is protected !!