आंदोलनासाठी, प्रचारासाठी रस्त्यावर उतरणारा भाऊ, व्यवसायासाठी रस्त्यावर उतरायला का लाजतो?


‘उद्योजक मित्र’ सोशल मीडिया नेटवर्क फॉलो करा :: फेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम

======================

लेखक : श्रीकांत आव्हाड
======================

जात, धर्म, प्रांत, वर्ग.. नाही नाही त्या गोष्टींसाठी भाऊ रस्त्यावर उतरायला तयार होतो, पण व्यवसाय कर म्हटलं तर म्हणतो आता आम्ही काय रस्त्यावर उतरून प्रोडक्ट विकायचे का?

नेत्याच्या प्रचारासाठी दारोदार जाऊन मत मागतो, पण व्यवसाय कर म्हटलं तर म्हणतो आता मी काय लोकांकडे जाऊन माझं प्रोडक्ट घ्यायला विनंती करू का?

काही स्टेटस आहे का नाही माझं? हे असले धंदे करायचे का आम्ही?

“ते चार लोक” हा प्रकार आता मागे पडलाय, आता आम्ही “राजघराण्यातले युवराज” आहोत, आम्ही काय असले धंदे करायचे ? असलं लॉजिक सुरु झालंय… ते प्रोडक्ट विकण्यासाठी ग्राहकांसमोर हांजी हांजी करायचं, मग माझी किंमत काय राहिली? कोणत्या तोंडाने चौकात युवा नेते म्हणून बॅनरवर माझा फोटो झळकावणार?

आपला भाऊ माज करण्यातच चाललाय.

नाई तिथं स्टेटस ला काडी लावणारा आपला भाऊ बिझनेसच्या बाबतीत मात्र बरा स्टेटस चा विचार करतो?

पण कसंय ना भाऊ; तुझी जात, तुझा धर्म, तुझा प्रांत, तुझा वर्ग, काय आणखी क्षुल्लक गोष्टी असतील, असल्या ज्या गोष्टींसाठी तू रस्त्यावर उतरायला तयार होतोस ना, त्यातली एकाही गोष्ट तुझं पोट भरणार नाहीये. पण ज्या बिझनेसला ला तू आम्ही असले धंदे कायचे का म्हणतोस ना; ते फक्त तुझं आयुष्य नाही, तर तुझ्या पिढ्या सेट करू शकतं… आणि काय वेगळं करायचंय? त्या आंदोलनासाठी, नेत्याच्या प्रचारासाठी जे करतोस ना तेच करायचं आहे, पण स्वतःसाठी… जेवढा घसा ताणून तिथं ओरडतो ना त्याच्या १०% जरी इथे ओरडला ना तरी मरणाची विक्री होईल. त्या दादा भैयांच्या शेजारी बसून जेवढे बोलबच्चन मारतोस ना, तेवढे ग्राहकांना मारले तर ग्राहक रांगा लावतील तुझ्याकडे.. इथे तर घराघरात जायची गरज पण नसते… फक्त अपेक्षित ग्राहकांपर्यंत पोचायचं असतं…

पैसे नाहीत हे कारण देऊ नकोस. आहे त्यात काय सुरु करू शकतोस हेच फक्त शोध. आणि तेच सुरु कर. पण रस्त्यावर उतरण्याचं काम आणि लोकांच्या दारोदारी जाऊन विनंत्या करण्याची धमक व्यवसायात दाखव…. दहाच वर्षात तू कल्पनाही केली नसशील एवढा बदल तुझ्यात झालेला असेल.

राजकारण असू दे, त्यातही बिनधास्त डोकं लाव, पण चोवीस तास त्यातच पडीक राहण्याची गरज नाही हेही लक्षात घे.
आपल्याच हाताने आपलंच वाटोळं करणारी जमात बनू नकोस, आपल्या बुद्धीने आपला विकास करणारा राजा हो…
_

श्रीकांत आव्हाड
७७४४०३४४९०

Business Consultant
www.ShrikantAvhad.com

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

‘उद्योजक मित्र’ सोशल मीडिया नेटवर्क फॉलो करा :: फेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम

All rights are reserved. Violation of copyright will result into legal action.
लेखनाचे सर्व हक्क राखीव आहेत. कॉपीराईट हक्कांचा भंग दिवाणी व फौजदारी कारवाईस पात्र राहील


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!